NOSLĒDZIES PROJEKTS “MĀCĪBU SEMINĀRI LATGALES REĢIONA KULTŪRAS DARBINIEKIEM”

Projekta apraksts

Noslēdzies projekts ”Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem”, nr.: LKP2019/36, Latgales kultūras programmas ietvaros. Kopējais finansējums sastādīja 1192 EUR. Projekts norisinājās triju mēnešu laikā no 01.09.2019 – 13.12.2019.

Projekta mērķis bija paaugstināt profesionālās kompetences kultūras darba speciālistiem, lai sekmīgi organizētu darbu kultūras institūcijās, kā arī sniegt pamatzināšanas amatniekiem u.c. interesentiem par saimnieciskās darbības uzsākšanu. Mērķauditorija bija Daugavpils novada un visa Latgales reģiona kultūras darba speciālisti.

Projekta gaitā (Daugavpils novada Kultūras centrā ”Vārpa”) notika sekojoši 5 mācību semināri:

  1. “Starpkultūru komunikācija”
  2. „Efektīva komunikācija un argumentācijas prasmes”
  3. „Kultūras pakalpojumu tirgzinības”
  4. „Saimnieciskās darbības uzsākšana”
  5. ”Saimnieciskās darbības grāmatvedība”

Mācību semināros kultūras darbinieki, klausoties profesionālo un kompetento savas jomas speciālistu izklāstītajā, veidoja idejas sava darba pilnveidošanai. Klausītāji paplašināja savu izpratni par sociālajiem  un psiholoģiskajiem  aspektiem starpkultūru komunikācijā. Iegūtās prasmes, piemēram, argumentēti aizstāvēt savu viedokli un drosme uzrunāt potenciālo sadarbības partneri, veicinās kultūras pakalpojuma kvalitāti. Prasmes analizēt pieprasījumu un piedāvājumu ļaus gudri plānot vietējai sabiedrībai piemērotus pasākumus. Iegūtās vai paplašinātas zināšanas par uzņēmējdarbību un grāmatvedības dokumentiem ļaus amatniekus un mājražotājus motivēti virzīt iesākto saimniecisko darbību, kā arī virzīt to peļņas iegūšanai. Seminārus kopumā apmeklēja 130 kultūras darbinieki un amatnieki no Daugavpils, Dagdas, Aglonas, Ilūkstes, Vārkavas, Rēzeknes, Līvānu, Preiļu  novadiem, kā arī no Daugavpils un Rēzeknes pilsētām.

Kontaktinformācija:
DNKC ”Vārpa” MIC vadītāja Terēzija Ūbele
epasts: terezija.ubele@dnkp.lv
Tālr.: 28379611

“Amatniecība bez robežām”