“Amatniecība bez robežām”

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: Amatniecība bez robežāmŠī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programma finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu. Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Craftsmanship without Borders / Crafts Projekta mērķis: veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā Latgales-Pleskavas reģionā. Projekta ietvaros Raiņa mājā Berķenelē kletī tiks ierīkota radošā amatniecības telpa.

Projekta numursLV-RU-018
ProgrammaLatvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam
Īstenošanas laiks24 mēneši (01.06.2019. - 31.05.2021.)
Sadarbības partneriDaugavpils pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācija (Krievija) un Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības attīstības un garantiju fonds (Krievija).  
KontaktinformācijaJelena Žukova (projekta kordinatore) jelena.zukova@dnkp.lv, Jelena (projekta kordinatore) tel. +37125611544

  Vadošais projekta partneris: Latgales plānošanas reģions. Atbrīvošanas aleja  95, Rēzekne, Latvija, LV-4601;tālrunis 65428111, e-mail: pasts@lpr.gov.lv Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • apmācības, tematiskās darba grupas un radošās darbnīcas, izstādesun gadatirgi, mārketinga produkti, video stāsti,starptautiskā amatnieku konference;
  • interneta platforma amatniecības produktu popularizēšanai un virtuālai amatnieku sadarbībai;
  • amatniecības aprīkojuma iegāde 8 Latgales reģiona pašvaldībās- Riebiņos, Krāslavā, Ilūkstē, Aglonā, Rugājos, Preiļos, Līvānos, Ciblā, kā arī 2 Krievijas pašvaldībās- Porhovā un Pleskavā.
  • infrastruktūras uzlabošanas darbi esošajās kultūrvēsturiskajās vietās 6 pašvaldībās- Daugavpils pilsētā, Rēzeknes novada Lūznavā, Balvos, Dagdas novada Andrupenē, Daugavpils novada Berķenelē un Porhovā, kas veicinās tūrisma pakalpojumu attīstību.

  Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu. Aktualizācija: https://www.daugavpilsnovads.lv/daugavpili-tikas-projekta-amatnieciba-bez-robezam-partneri/ https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/uzsakta-projekta-amatnieciba-bez-robezam-akronims-crafts-istenosana  

Projekts “Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem”