LĪDZ 30. APRĪLIM VAR IESNIEGT SAVAS IDEJAS PROJEKTU KONKURSAM “UZLABOSIM SAVU IKDIENU!”

Projekta apraksts

Nākamgad šeit var būt Tava projekta apraksts kā labās prakses piemērs, ja šogad iesniegsi savu projektu ideju konkursam “Uzlabosim savu ikdienu!” Projekta konkursa fonds ir 3575,00 EUR, dodot iespēju atbalstīt piecas novada jauniešu projektu idejas!

Pērn projektu konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros tika atbalstītas 4 novada pagastu projektu idejas. Viens no tiem bija arī Nīcgales pagasta jauniešu neformālās grupas projekts “Otrā elpa vingrošanas stieņiem.”

Kā atzīst paši jaunieši, tad vēlme uzrakstīt savu projektu konkursam „Uzlabosim savu ikdienu” radās jau sen, tomēr galvenais, kas atturēja no šīs idejas īstenošanas, bija tas, ka nevarēja saņemties uzrakstīt pieteikumu. Pateicoties pagasta puišu iniciatīvai šogad tika uzrakstīts projekta pieteikums, kas, par pārsteigumu pašiem, saņēma vislielāko punktu skaitu kopvērtējumā. Tā kā šobrīd pagastā nav nedz jauniešu centra, nedz sporta laukuma, kur viņi varētu aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, tad šī projekta ietvaros tika izveidots jauns atpūtas laukums, kur var pilnveidot savas prasmes ielu vingrošanā un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Un šī laukuma izveide prasīja gan fizisko spēku un komandas darbu, lai pārnestu jau esošos vingrošanas stieņus no laukuma pie vecās skolas, iemūrētu un pārkrāsotu, gan arī izdomu, lai vasaras izskaņā izveidotu laukuma atklāšanas pasākumu. Lielākais gandarījums ir par to, ka šī laukuma izveidē jaunieši deva „otro dzīvi” vecajiem vingrošanas stieņiem, kas stāvēja pie vecās skolas un to paveica jaunieši, darot to brīvprātīgi.

Ar projekta nolikumu, pieteikuma veidlapu vari iepazīties Daugavpils novada domes mājas lapā, sadaļā Jauniešiem.

Informācijai:
Iluta Kriškijāne

Jauniešu projektu koordinatore

iluta.kriskijane@dnd.lv
263646925

PIEDALIES PROJEKTU KONKURSĀ JAUNATNEI „UZLABOSIM SAVU IKDIENU!”