PIEDALIES PROJEKTU KONKURSĀ JAUNATNEI „UZLABOSIM SAVU IKDIENU!”

Projekta apraksts

No 2014. gada 12. marta līdz 30. aprīlim Daugavpils novada dome izsludina projektu konkursu jaunatnei „Uzlabosim savu ikdienu!”

Konkursa mērķis: atbalstīt jauniešu iniciatīvas Daugavpils novadā un sniegt finansiālo atbalstu jauniešu centriem, jauniešu biedrībām un jauniešu neformālajām grupām novadā, veicinot jauniešu līdzdalību sev svarīgu jautājumu risināšanā.

Konkursa dalībnieki:

  • Daugavpils novada jauniešu nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi);
  • Daugavpils novada jauniešu neformālās grupas (vismaz 3 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem);
  • Daugavpils novadā esošie jauniešu centri.

Atbalstāmās aktivitātes:

  1. lietderīgā brīvā laika pavadīšanai nepieciešamā inventāra iegāde jauniešu pulcēšanās vietām (centriem);
  2. jauniešu pulcēšanās vietu (centru) labiekārtošana un tehnikas iegāde;
  3. pasākumu (apmācību) organizēšana, kas veicinātu jaunu prasmju un iemaņu apguvi un socializēšanos starp jauniešiem.

Konkursā tiks atbalstīti tikai pašu jauniešu izstrādāti projekti, kas tiks īstenoti Daugavpils novada teritorijā no 2014. gada 01. jūnija līdz 31. oktobrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir EUR 715,00.  

Konkursa nolikums un pieteikuma forma, kā arī projekta iesniegšanas kārtība ir aprakstīta Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv, sadaļā Jaunatnei.

Šī projektu konkursa ietvaros ir realizētas vairākas jauniešu idejas šo gadu laikā. Nīcgales pagasta jaunieši deva „otro elpu” vecajiem vingrošanas stieņiem, tos pārnesot un pārkrāsojot. Tagad pie pamatskolas ir izveidots atpūtas laukums ar vingrošanas stieņiem, kur jauniešiem lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku! Sventes pagasta jauniešu biedrība „Smile for life” iegādājās finierzāģi un citus instrumentus radošo darbnīcu norisei, ar kuru palīdzību tagad veido krāšņus noformējuma elementus no finiera, kartona un citiem materiāliem.  Višķu pagasta jaunieši iegādājās sporta inventāru pulcēšanās vietai Višķu estrādē. Pagājušajā vasarā jaunieši organizēja arī dažādus turnīrus un sacensības pagasta bērniem un jauniešiem. Savukārt Vaboles pagasta jaunieši, pateicoties īstenotajam projektam, izveidoja pludmales volejbola laukumu savā pagastā, kā arī iegādājās sporta inventāru.

Svarīgi atcerēties:

Konkursa projektu pieteikumu iesniegšana līdz 30.04.2014 plkst. 12:30 (ieskaitot), pieteikuma oriģināls ir jāienes Daugavpils novada Kultūras centrā, Dobeles ielā 30, 2. stāvā, nododot to projektu koordinatorei I.Kriškijānei, kā arī jānosūta elektroniski uz e-pastu: iluta.kriskijane@dnd.lv

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2014. gada 19. maijam, informāciju publicējot Daugavpils novada mājas lapā www.dnd.lv, kā arī iesniedzējiem nosūtot elektronisku atbildi par konkursa rezultātiem.

Informācijai:
Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore
iluta.kriskijane@dnd.lv
26364925