Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki”

Projekta apraksts

Aktīvās tūrisma sezonas sākumam dabas parkā “Daugavas loki” sarūpēti jauni objekti. Projekta “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki” (5.4.1.1/17/A/018) ietvaros ir labiekārtotas divas uz ūdenstūristiem orientētas atpūtas zonas dabas parka apmeklētākajās vietās - pie Slutišķu-Markovas kompleksa un pie Dinaburgas (Naujenes) pilskalna. Vērtējot apmeklētāju plūsmu, vēlmes un teritorijas izmantošanas paradumus, bija izvēlēti objekti, kas papildina jau esošo infrastruktūru un palīdz sadalīt apmeklētājus mērķa grupās, mazinot negatīvu ietekmi uz aizsargājamo teritoriju. Pie Slutišķu-Markovas dabas un kultūrvēstures izziņas kompleksa ir labiekārtota apmetne makšķerniekiem un ūdenstūristiem - ar ugunskura vietu, nojumi ar galdu un soliem, tualeti, kas ir pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir ierīkota piebraukšana pie upes ar autotransportu laivu nolaišanai, kur laivošanas sezonas laikā atradīsies piestātne uz pontoniem. Vēl viena laivu piestātne būs pieejama pie Dinaburgas (Naujenes) pilskalna kompleksa, paredzot, ka atpūtai ūdens tūristi izmantos šajā vietā jau esošo infrastruktūru. Jauni infrastruktūras objekti paredz, ka ilgāk pakavēties dabas parkā un baudīt upes ainavas varēs arī tie, kam nav viegli doties pastaigā pa paugurainām takām. Kuģa formas skatu platforma, rotaļu-vingrošanas laukums “kuģis”, Dinaburgas pils takas veselības taciņas un Slutišķu-Markovas ūdenstūristu apmetnes veselības taka rada dažādību dabas parka teritorijas piedāvājumā, sekmējot veselīga dzīves veida piekritēju skaita pieaugumu. Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma un vides piesārņojuma ietekmi uz dabas parka “Daugavas loki” īpaši aizsargājamiem Eiropas Savienības un Latvijas biotopiem, veidojot kvalitatīvas infrastruktūras tīkla pamatus ūdens tūrisma un veselības veicināšanas aktivitātēm un sekmējot UNESCO nacionālā mantojuma sarakstā iekļauto vērtību saglabāšanu. Projekta rezultātā 1000.60 ha liela dzīvotņu platība dabas parkā “Daugavas loki” saņems atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi. Kopējās projekta izmaksas ir 98274.49 EUR.

Bijušo Randenes pamatskolas ēku pielāgo uzņēmējdarbības vajadzībām