IR IZSLUDINĀTS DAUGAVPILS NOVADA JAUNIEŠU BRĪVĀ LAIKA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTU KONKURSS!

Projekta apraksts

Daugavpils novada dome arī šogad izsludina jauniešu brīvā laika organizēšanas projektu konkursu ar mērķi atbalstīt jauniešu brīvā laika organizēšanu un neformālās izglītības nometņu norisi Daugavpils novadā.

Projektu konkursa dalībnieki:

  • Pašvaldības iestādes;
  • NVO, kas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā un darbojas novada teritorijā.

Projektu konkursā tiks atbalstītas dienas vai diennakts nometņu organizēšana Daugavpils novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, nodrošinot iespēju lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku! Nometnēm ir jāveicina:

  • dalībnieku radošo spēju un sociālo prasmju attīstība;
  • dalībnieku jaunu prasmju un iemaņu apgūšana, pielietojot formālās un neformālās izglītības metodes;
  • izpratne par integrācijas procesiem, sekmējot starpkultūru dialogu un sadarbību starp nometnes dalībniekiem.

Nometnes ir jāīsteno Daugavpils novada teritorijā no 16. jūnija līdz 31. augustam un to garums nedrīkst būt lielāks kā 10 (desmit) pilnas diennaktis.

Viena projekta finansējums no Daugavpils novada domes nedrīkst būt lielāks par 1140,00 EUR, turklāt ir obligāti jāparedz iesniedzēja līdzfinansējums. Līdzfinansējumu var veidot kā finanšu līdzekļi, tā arī materiālais (telpu, inventāra, transporta pakalpojumu noma u.c.) un nemateriālais (brīvprātīgais darbs) nodrošinājums.

Projekta īstenošanā par attiecināmām tiks uzskatītas šādas izmaksas:

  • neformālās izglītības nodrošināšanas resursi;
  • materiāli un kancelejas preces;
  • ēdināšanas izmaksas;
  • nepieciešamības gadījumā pakalpojumi, kas tieši saistīti ar projekta norisi (telpu īre, inventāra noma, transporta pakalpojumi, ieejas maksas u.tml.);
  • nometņu vadītāja atalgojums (nedrīkst būt lielāks kā 15 % no pieprasītā Daugavpils novada domes līdzfinansējuma).

Projekta iesniegšanas termiņš ir līdz 2014. gada 18. aprīlim plkst. 14:00 (ieskaitot), oriģinālu iesniedzot Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes vadītājai (37.kab.), kā arī nosūtot pieteikumu elektroniski uz e-pastu: irena.bulasa@dnd.lv

Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2014. gada 09. maijam, izvietojot informāciju par tā rezultātiem Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv, kā arī iesniedzējiem nosūtot elektronisku atbildi par konkursa rezultātiem.

Pagājušajā gadā tika atbalstīta 5 nometņu organizēšana, kurās tika iesaistīti 82 jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Jaunieši piedalījās dažādu radošo darbnīcu aktivitātēs, lejot sveces, dekupējot, vārdot ziepes, ieguva jaunas zināšanas, piemēram, par projektu vadību, devās ekskursijās uz tuvākajiem pagastiem, kā arī uz Jūrmalu, apguva dažādas prasmes, piemēram, galda klāšanas kultūru, stila un meikapa veidošanu. Paralēli jaunieši piedalījās arī sportiskajās aktivitātēs, meklējot „apslēpto mantu” naktī vai dodoties pārgājienos.

Informācijai:
Iluta Kriškijāne
Jaunatnes lietu projektu koordinatore
iluta.kriskijane@dnd.lv
26364925

SALIENAS PAGASTA JAUNIEŠI LABIEKĀRTOJA SPORTA LAUKUMU