SALIENAS PAGASTA JAUNIEŠI LABIEKĀRTOJA SPORTA LAUKUMU

Projekta apraksts

Šogad Salienas pagasta jauniešu projekts “Sports – ceļš uz veselīgu dzīvi” ieguva Daugavpils novada domes finansējumu projektu konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros.

No 01. jūnija līdz 15. augustam pagastā norisinājās projekta īstenošanas darbi: jaunieši labiekārtoja volejbola laukumu, nomainot smilšu pārklājumu, uzstādīja jaunus solus līdzjutējiem, iegādājās jaunu volejbola tīklu, tīklu futbola vārtiem, kā arī pārnēsājamo basketbola grozu.

2014. gada 22. augustā notika sporta laukuma svinīga atklāšana un projekta noslēguma pasākums. Savā uzrunā Salienas pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks uzsvēra, ka galvenais projekta sasniegums ir lietderīga un veselīga dzīvesveida veicināšana, kā arī aktīva jauniešu un pagasta iedzīvotāju sadarbība. Tika izteikta cerība, ka jauniešu iniciatīva piesaistīt finanses pagastam turpināsies. Jaunieši noslēguma pasākuma ietvaros arī prezentēja pašu veidoto īsfilmu, atspoguļojot projekta īstenošanas gaitu. Filmas autors un režisors bija Marks Afanasevičs. Savukārt pagasta jaunieši ar ciemiņiem no Salienas, Skrudalienas, Vecsalienas un Medumu pagasta piedalījās sacensībās “Draudzības kauss futbolā, strītbolā un volejbolā”.

Pirms sacensībām jaunieši noklausījās Salienas feldšeru vecmāšu punkta ambulatorās aprūpes māsas Allas Lebedjokas lekciju par veselīgu dzīvesveidu, kura arī informēja dalībniekus par sporta nozīmi dzīvē un kā izvairīties no traumām spēļu laikā.

Kopvērtējumā “Draudzības kausu futbolā un strītbolā” ieguva Skrudalienas pagasta komanda, savukārt “Draudzības kausu volejbolā” – Vecsalienas pagasta komanda.

Salienas pagasta jaunieši izsaka lielu pateicību Daugavpils novada domei un Salienas pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu, pasākuma viesiem par lielo atsaucību un priecājas par to, ka Salienas pagasta jauniešiem radās iespēja lietderīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku un rīkot dažādas sacensības starp apkārtējo pagastu jauniešiem.

MEDUMU PAGASTA JAUNIEŠI TURPINA PROJEKTU „KOKAPSTRĀDES POPULARIZĒŠANA MEDUMU PAGASTĀ”