Ģimeņu dzīvotspējas nākotne Eiropas lauku apvidos, akronīms FAMILIES

Projekta apraksts

Daugavpils novadā taps Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruts