Daugavpils novadā taps Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruts

Projekta apraksts

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros apstiprināts projekts Nr. LLI-501 “Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā” WWI route.

Pirmais pasaules karš ir atstājis ilgi nedzīstošas rētas ne tikai cilvēku likteņos un sirdīs, bet arī lielā tagadējās Latvijas un Lietuvas teritorijā, kur vairākus gadus

atradās frontes t.s. „Dzīvības un Nāves” līnija. Frontes līnijas abās pusēs tika būvēta sarežģīta  nocietinājumu sistēma ar ierakumiem, tranšejām un bunkuriem. Tūkstošiem karavīru te cīnījās un krita sīvās kaujās, par ko liecina neskaitāmie kritušo karavīru apbedījumi . Daugavpils novada Demenes, Sventes un Medumu pagastu mežos  līdz mūsdienām ir saglabājušies ļoti daudzi vācu karavīru veidotie betona bunkuri, iespaidīgas lielgabalu un munīcijas novietnes, ierakumu nebeidzamie līkloči.

Projekta pirmsākumi ir meklējami Medumu pamatskolā un pie vietējiem kolekcionāriem, kas Medumos ir izveidojuši nelielas privātkolekcijas, par ko varētu lepoties arī lieli muzeji. Ņemot vērā bagātīgu vēstures mantojumu, vēstures skolotāja Miropija Petkune jau ilgu laiku vada vēstures stundas. Nodarbības notiek nevis kabinetā, kā ierasts, bet pie bunkuriem un ierakumiem, ko atstāja karš. 2015. gadā Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” darbinieki izveidoja tūrisma maršrutu “Pa Pirmā Pasaules kara bunkuriem”, kas ietvēra sevī bunkuru, ierakumu, privātkolekciju apmeklēšanu un pusdienošanu karalauka virtuvē lauka apstākļos. Līdzīgu maršrutu izveidoja arī Lietuvas puses darbinieki no Zarasu TIC. 2019. gadā radās kopīga ideja uzrakstīt projektu, kas dotās aktivitātes ļautu pasniegt citā, daudz augstākā līmenī, kā arī dotu ekonomisku pienesumu mūsu reģionam. Pie dotā projekta sagatavošanas aktīvi strādāja pašvaldības aģentūras “TAKA” darbinieki Jana Kezika un Rolands Gradkovskis un no Zarasu puses Ramūnas Keršys un Nijole Elena Šukštuliene.

No 2021.gada 25. janvāra Daugavpils novada dome kā vadošais partneris un Zarasu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs uzsāka projekta“Pirmā pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā”  īstenošanu. Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Lietuvas un Latvijas pierobežas reģionos, izmantojot Pirmā Pasaules kara mantojumu, kas atrodas Daugavpils un Zarasu novados.

Pirmā Pasaules kara laikā Vācijas armija izveidoja unikālu nocietinājumu sistēmu, kas ir saglabājusies jau vairāk nekā simts gadus un ir interesanta tūristiem. Projekta īstenošanas rezultātā 2 gadu laikā tiks izveidotas Pirmā Pasaules kara ekspozīcijas Turmantas (Lietuva) un Medumos (Latvija), kā arī sakopta infrastruktūra un izveidots starptautisks tūrisma maršruts.

Medumu ekspozīcijas centra apmeklētājiem būs iespējams ne tikai apskatīties vēsturiskus artefaktus, bet arī iejusties karavīra lomā. Vienā no ekspozīciju zālēm tiks izveidota bunkura un blindāžas imitācija - fragments no ierakuma ar nelielu slēptuvi, karalauka atribūtiem, karavīru manekeniem. Liela uzmanība tiks veltīta audio un video aprīkojam, kas dos iespēju iejusties karalauka atmosfērā.

Ar Pirmā pasaules kara vēsturisko mantojumu varēs iepazīties arī tūrisma maršrutā, kas sastāvēs no vairākiem militāriem objektiem Latvijas un Lietuvas teritorijā, kas ir saglabājušies salīdzinoši labā stāvoklī abās robežas pusēs. Projekta ietvaros šie objekti tiks sakopti, tiks uzstādītas ceļa norādes un informatīvie stendi. Tā kā objekti atrodas diezgan tālu viens no otra, apmeklētāju ērtībai tiks piedāvāti 20 velosipēdi, kā arī 10 elektrovelosipēdi, kas piemēroti cilvēkiem ar atšķirīgiem fiziskas sagatavotības līmeņiem.

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.Arī vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs guvums no tūrisma plūsmas pieauguma. Tiks organizētas apmācības gidiem, kas vietējiem iedzīvotājiem sniegs jaunas darba iespējas. Uzņēmēji, kuri piedāvā savus pakalpojumus apmeklētājiem varēs bezmaksas izvietot savu informāciju projekta mājaslapā un izdales materiālos.

Kopējais projekta finansējums ir 731 449,50 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 621 732,07 EUR; Daugavpils novada domes finansējums  385 179,50 EUR, t.sk. 85% ERAF finansējums 327 402,57 EUR.

Projekta ilgums 2 gadi (25.01.2021. – 24.01.2023.).

Projekts tiek īstenots INTERREG V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam www.latlit.eu Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Daugavpils novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Jaunieti, piesakies apmācībām atmiņu dokumentēšanā!