Daugavpils novada pārstāvji piedalījās projekta “Aging in Comfort” konferencē Rēzeknē

Projekta apraksts

26. septembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā “Gors” norisinājās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr. LLI-341 “Social inclusion of elderly people” (akronīms: Aging in comfort) noslēdzošā konference, kuras laikā projekta partneri atskatījās uz paveikto un izvērtēja projekta rezultātus. Konferences sākumā projekta ietvaros iegādātos jaunos specializētos transportlīdzekļus prezentēja Rēzeknes novada un Daugavpils novada Sociālie dienesti, kā arī Utenas rajona (Lietuva) Sociālais centrs. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Lietuvas sociālo darbinieku pieredzi, uzklausīja Latvijas Samariešu asociācijas vadītāju Viesturu Kleinbergu, P. Stradiņa Universitātes Medicīnas koledžas lektoru un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku Rafaelu Ciekuru, kurš ir arī Latvijas Radio programmas “Vesels 5″ vadītājs, turklāt tika piedāvāta iespēja arī fiziski darboties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadošā pētnieka, docenta Aivara Kaupuža vadībā. Vadošā partnera - biedrības “Eiroreģions Ezeru zeme” projekta menedžere Laila Vilmane uzsvēra, ka laikā, kad visā Eiropā ir aktualizēts jautājums par sabiedrības novecošanu, to nevar ignorēt arī Latvijas un Lietuvas situācijā: “Pirms projekta mēs apkopojām statistiku, un tā izrādījās ļoti līdzīga – gan Latvijas, gan Lietuvas pašvaldībās 30% no iedzīvotājiem ir vecumā virs 60 gadiem. Tad ir jādomā par tiem risinājumiem, ko darīt. Viens no tiem ir aktīva novecošana.” Projekta ietvaros Daugavpils novadā ir izveidota mobila brigāde, kas ar iegādāto aprīkojumu spēs uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem kvalitatīvu aprūpi mājās. Kopējās projekta izmaksas: 449 029,21 EUR Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda: 381 674,80 EUR Daugavpils novada pašvaldības daļa: 91 250,97 EUR Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85%): 77 563,32 EUR Valsts līdzfinansējums (5%): 4562,55 EUR Pašvaldības līdzfinansējums (10%): 9125,10 EUR Projekta partneri Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv  Rēzeknes pilsētas dome www.rezekne.lv  Rēzeknes novada pašvaldība www.rezeknesnovads.lv Daugavpils novada pašvaldība www.daugavpilsnovads.lv Ilūkstes novada pašvaldība www.ilukste.lv Utenas rajona pašvaldības administracija www.utena.lt Moletu rajona pašvaldības administrācija www.moletai.lt Kontaktinformācija Projekta koordinatore Juta Valaine Mob. +371 65476882 e-pasts: juta.valaine@dnd.lv Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšana rit ļoti produktīvi