Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšana rit ļoti produktīvi

Projekta apraksts

Ļoti raiti tiek īstenota Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšana, jo nepilna mēneša laikā ir tikpat kā paveikta 1,6 km garās Markovas izziņas takas atjaunošana, nomainot vecos un, piedaloties arheologiem, izveidojot jaunus pakāpienus, uzstādīta skatu platforma, 2 gājēju tiltiņi, procesā ir tualetes un informatīvo stendu, norāžu uzstādīšana. Minētie būvdarbi tiek realizēti ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ietvaros. Būvdarbu laikā, kopš 29.07.2019., Markovas izziņas taka apmeklētājiem ir slēgta, bet, ņemot vērā būvdarbu īstenošanas tempus, jācer, ka pavisam drīz Daugavpils novada iedzīvotājiem un tā viesiem būs iespējams doties pastaigās pa taku un baudīt rudenīgās dabas parka “Daugavas loki” ainavas. Projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2022.gada 21. marts. Papildus informācija: Juta Valaine Projekta koordinatore e-pasts: juta.valaine@dnd.lv; tālr. 65476882

Turpinās darbs degradēto teritoriju samazināšanai Daugavpils novadā