Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: "Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā ar kultūras atbalstu. Jaunrade - mana cerība" Projekta mērķis: caur kultūras aktivitātēm veicināt un nostiprināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā Daugavpils un Zarasu novados, attīstot šo cilvēku mākslinieciskās iemaņas un sniedzot iespēju sadarboties ar veselajiem vietējās kopienas iedzīvotājiem, piedaloties deju, dziedāšanas, rokdarbu un teātra nodarbībās.

Projekta numursLLIV-248
ProgrammaLatvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam
Projekta kopējais finansējumsEUR 66 350
Programmas finansējumsEUR 56 397
Īstenošanas laiks10.02.2012.- 10.05.2013.
Sadarbības partneriZarasu rajona Kultūras centrs (Lietuva)
KontaktinformācijaInāra Mukāne e-pasts: inara.mukane[at]dnd.lv t. +37129191840

Mērķa grupa: Daugavpils un Zarasu novadu iedzīvotāji – cilvēki ar īpašām vajadzībām un veselie kopienas iedzīvotāji. Daugavpils novada Kultūras pārvalde organizēja projekta ietvaros organizēja četrus pasākumus: • Modernās dejas festivālu „Snow Dance” Demenē 2013.gada 9.februārī; • Konferenci par cilvēku ar īpašām vajadzībām lomu sabiedrībā „Kļūsti mobils!” Daugavpils novada Kultūras centrā 2013.gada 27.februārī; • Starptautisko amatierteātru festivālu „Cerību pilna skatuve” Daugavpils novada Kultūras centrā 2013.gada 18.aprīlī; • Projekta gaitā tapušo mākslas darbu un rokdarbu izstādi Višķu pagasta Špoģos 2013.gada 23.aprīlī. Tika veikta 10 mēnešu radošo nodarbību īstenošana: • Klūgu pīšanas nodarbības Daugavpils novada Višķu pagastā; • Eiropas deju nodarbības Daugavpils novada Višķu pagastā; • Moderno deju nodarbības Daugavpils novada Demenes pagastā; • Teātra nodarbības Daugavpils novada Kultūras centrā. Nodarbībās kopā piedalījās 60 Daugavpils novada iedzīvotāju, no kuriem trešā daļa ir cilvēki ar īpašām vajadzībām. Projektā 2013.gada laikā sasniegtie rezultāti: • piedaloties dažādās kultūras aktivitātēs un daloties pieredzē, veselajiem vietējās kopienas iedzīvotājiem tika veicināta tolerance pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; • sadarbības rezultātā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika veicināta gan pašpārliecības attīstība, gan mākslinieciskās spējas; • cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika nodrošināta iespēja pašrealizēties kulturālā vidē un radītas iespējas arī turpmākai sadarbībai ar kopienu. Projekta aktivitāšu atspoguļojums masu medijos:

Cilvēkus ar īpašām vajadzībām iesaistīs radošā darbībā;
Caur jaunradi palīdzēs laukos dzīvojošiem;
Daugavpils novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām piedalīsies starptautiskā forumā;
Višķu estrādes atklāšana;
Grani.lv par integrāciju;
Starptautiskais mūsdienu deju festivāls "Snow Dance" Višķu pagasta svētki un estrādes atklāšana

Pierobežu reģionu kopienu mobilitātes aktivizācija - vasara laukos