Pierobežu reģionu kopienu mobilitātes aktivizācija – vasara laukos

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: "Pierobežu reģionu kopienu mobilitātes aktivizācija – Vasara laukos." Projekta mērķis: aktivizēt un stiprināt kultūras aktivitātes vietējās kopienās. Viens no svarīgākajiem projekta uzdevumiem ir divpusējo sadarbības līgumu noslēgšana starp Antazaves (Lietuva) un Dubnas (Latvija) pagastiem un Suviekas (Lietuva) un Līksnas (Latvija) pagastiem. Tāpat projekta ietvaros paredzēts, ka pierobežas reģionu iedzīvotāji līdzdarbosies kultūras aktivitātēs, kopīgi dalīsies pieredzēs par dažādu pierobežas reģiona kultūras jomas problēmu risināšanā un mācīsies viens no otra labās prakses piemēriem.

Projekta numursLLIII-196
ProgrammaLatvijas - Lietuvas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam
Projekta kopējais finansējumsEUR 49 905
Programmas finansējumsEUR 46 215
Īstenošanas laiks06.2012.- 08.2013.
Sadarbības partneriZarasu rajona Kultūras centrs (Lietuva)
KontaktinformācijaInāra Mukāne e-pasts: inara.mukane[at]dnd.lv t. +37129191840

Mērķa grupa: kultūras jomas speciālisti, vietējo kopienu iedzīvotāji, mākslinieki, amatnieki. Aktvitātes: Projekta ietvaros 2011.gadā notika 8 pasākumi Lietuvā, kuros piedalījās amatiermākslas kolektīvi no Daugavpils novada; 2 semināri – viens no tiem Daugavpils novadā, otrs – Zarasu rajonā Lietuvā. Zarasu rajona Kultūras centrā notika sešu Daugavpils novada mākslinieku darbu izstāde. Kultūras pārvalde izdeva bukletu ar šo mākslinieku darbiem. Daugavpils novada Kultūras pārvalde organizēja četrus pasākumus: • Starptautiskais tautas muzikantu saiets Vaboles pagastā 30.aprīlī • Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2011” Naujenes pagastā 29.maijā; • Starptautiskais jaunās mūzikas festivāls „Muzykys skrituļs” 16.jūlijā; • Adaptētās modes festivāla „Mode H” uzvedums 20.septembrī

IGAUNIJAS – LATVIJAS - KRIEVIJAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMAS 2007 – 2013 PROJEKTS „ŪDENS VIDES AIZSARDZĪBA UN ZAĻĀ DZĪVESVEIDA AKTIVITĀŠU VEICINĀŠANA LATVIJAS UN KRIEVIJAS PIEROBEŽAS REĢIONOS”