Attīstīta pakalpojumu infrastruktūra deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai novadā

Projekta apraksts

2022.gada jūnijā ir noslēgusies projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā", Nr. 9.3.1.1/19/I/037, ieviešana. Projekta ietvaros, saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona izstrādāto un apstiprināto Deinstitucionalizācijas (DI) plānu, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, ir izveidota infrastruktūra, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (FT) un pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT):

Nr.p.k.PakalpojumsKlientu skaitsPakalpojumu sniegšanas vieta
1.                  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar FT24Sociālās aprūpes un atbalsta centra “Avots” Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
2                  Ģimeniskais videi pietuvināts pakalpojums (ĢVPP)8Sociālās aprūpes un atbalsta centra “Avots” Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma centrs “Kamoliņš” Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
3.                  Jauniešu māja8Sociālās aprūpes un atbalsta centra “Avots” “Jauniešu māja” Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
4.                Pieaugušie ar GRT: Dienas aprūpes centrs351) Višķu sociālās aprūpes centrs,“Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads

2) Daudzfunkcionālais centrs “Skrudaliena”,  Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
5.Pieaugušās personas ar GRT: Grupu dzīvokļi16Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads
6.Pieaugušās personas ar GRT: Specializētās darbnīcas20Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads

Projekta īstenošanas rezultātā paveikta virkne darbu:

  • Sociālās aprūpes un atbalsta centra “Avots” pārbūvētajā ēkā un labiekārtotajā teritorijā Daugavas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā, saskaņā ar apstiprināto Latgales plānošanas reģiona DI plānu, kopš 2020.gada darbojas ģimeniskās vides pakalpojumi: ĢVPP centrs “Kamoliņš” un “Jauniešu māja”;
  • savukārt 2021.gada 17. augustā notika Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atvēršana. Centrs ir aprīkots ar multisensorās istabas aprīkojumu (30 pozīcijas), fizioterapijas pakalpojuma un kabineta aprīkojumu (77 pozīcijas) un smilšu terapijas kabineta aprīkojumu (28 pozīcijas). Rehabilitācijas centrā strādā fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs un audio logopēds. Centrs ir pavēris unikālu iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem vienuviet saņemt pakalpojumus četru kvalificētu speciālistu uzraudzībā. Multisensorā istaba ir izmantota ergoterapijas un fizioterapijas nodarbībām vai psihologa vajadzībām. Ar uzstādītā aprīkojuma  palīdzību speciālisti darbojas, lai attīstītu bērniem dažādas iemaņas, kuras noteiktu iemeslu dēļ nav attīstījušās (atmiņa, tauste, garša, redze, skaņa, smaržas un kustības sajūtas). Multisensorās istabas mērķis ir panākt, lai bērni, klienti atrod harmoniju ar sevi un apkārtējo pasauli.

Informācija par centra darbību: https://lpr.gov.lv/lv/2021/krauja-atklats-unikals-latvijas-meroga-rehabilitacijas-centrs/#.YvoAwnZByUk; https://www.youtube.com/watch?v=I_3Vqmnqk4U. Iegādāts aprīkojums un mēbeles darba vietu iekārtošanai centra darbiniekiem;

  • Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” Miera iela 12, Skrudalienā, ir pielāgota vides pieejamība dienas aprūpes centra izveidei. Ēkā ir veikta esošās ieejas pielāgošana, vēsturisko ārdurvju un virsloga restaurācija, kāpņu remonts, divu pacēlāju uzstādīšana personu ar īpašām vajadzībām nokļūšanai ēkas foajē, pacēlāja uzstādīšana pieejas nodrošināšanai uz ēkas 3.stāvu un sanitārā mezgla pielāgošana. Iegādāts aprīkojums šūšanas un filcēšanas, ziepju veidošanas un sveču liešanas darbnīcām, kā arī aprīkota darba vieta sociālajam darbiniekam;
  • Dienas aprūpes centrā Višķos darbojas šūšanas un filcēšanas darbnīcas, kā arī ziepju veidošanas un sveču liešanas darbnīcas, kurās klienti jau strādā ar projekta ietvaros iepirkto aprīkojumu. Aprīkota darba vieta sociālajam darbiniekam;
  • veikti būvdarbi grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveidei pieaugušām personām ar (GRT) ēkā Skolas ielā 15, Nīcgalē saskaņā ar projekta ietvaros izstrādāto būvprojektu “Skolas telpu grupu pārbūve par grupu dzīvokļiem un specializētām darbnīcām (divas kārtas) Skolas ielā 15, Nīcgalē, Nīcgales pag., Daugavpils nov.”. Objektā izveidota jauna, personām ar īpašām vajadzībām pielāgota ieeja specializētajās darbnīcās, uzstādīts pacēlājs uz ēkas 2.stāvu, veikta logu un durvju nomaiņa, ēkas fasādes daļēja atjaunošana, ēkas jumta nomaiņa, veikta telpu pārplānošana, izbūvējot 8 dzīvokļus, kur katrā iebūvēta virtuve un sanitārais mezgls, kā arī koplietošanas telpas: virtuve, sanitārie mezgli, dušas telpas un telpas darbiniekiem, arī labiekārtota teritorija pie jaunizveidotās ieejas. Dzīvokļiem iegādāts sadzīvei nepieciešamais aprīkojums: indukcijas plītis, ledusskapji, veļas mašīnas, virtuves trauki. Iegādātas mēbeles un aprīkojums, lai nodrošinātu specializēto darbnīcu darbošanos keramikas, šūšanas un filcēšanas un kokapstrādes jomās. Aprīkotas sociālo darbinieku un specializēto darbnīcu pasniedzēju darba vietas. Plānotais klientu skaits grupu dzīvokļos - 16 personas un specializētajās darbnīcās - 20 personas.

Projektu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā", Nr. 9.3.1.1/19/I/037, pašvaldība īstenoja kopš 2020.gada 2.februāra, kad  noslēgta vienošanās ar CFLA. Kopējā projekta summa EUR 1 346 004,38, tai skaitā ERAF finansējums EUR 971 059.39 jeb 72,14 %; Valsts budžeta finansējums EUR 42 093.09 jeb 3,13%; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 49 951.49 jeb 3.71%;  pašvaldības finansējums EUR 282 900,41 jeb 21,02%.

Informācija:
Projekta koordinatore Guna Smelcere,
Tār. 65476882, guna.smelcere@augsdaugavasnovads.lv

Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes