Atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana

Projekta apraksts

Tuvojas būvdarbu līguma izpildes termiņš atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošanai ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ietvaros. Objektā būvdarbus veic SIA “Latalus”, būvuzraudzību – SIA “Neoform”, autoruzraudzību – Ģertrūde Rasnače. Ir paveikta lielākā daļa betonēšanas darbu, tiek veidota ekotaka, uzstādīta nojume muzikantiem, uzsākta bērnu rotaļu laukuma, ugunskura vietas iekārtošana un veikti citi labiekārtošanas darbi. Projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2022.gada 21. marts. Papildus informācija: Juta Valaine Projekta koordinatore e-pasts: juta.valaine@dnd.lv; tālr. 65476882

Iepirkumi projekta “Rīteiropas vērtības” ietvaros