Iepirkumi projekta “Rīteiropas vērtības” ietvaros

Projekta apraksts

ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 “Rīteiropas vērtības” ietvaros Daugavpils novada Naujenes pagastā aktīvi noris atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošanas darbi. 27.02.2019 izsludinātajā iepirkumā ID Nr. DND 2019/5 "Būvdarbi Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai" saņemti 4 piedāvājumi. Paredzams, ka darbi varētu tikt uzsākti vasaras sākumā un objekts tiktu pabeigts 6 mēnešu laikā. Būvdarbi notiks saskaņā ar arhitekta Dz. Bernharda (SIA “A 2 C) izstrādāto būvprojektu Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai. 24.04.2019. izsludinātajā iepirkumā ID Nr. DND 2019/10 "Būvprojekta izstrāde Slutišķu sādžai (2 ēkas) saņemti 2 piedāvājumi. Iepirkumu komisija vērtē pretendentu piedāvājumus, piedāvāto būvspeciālistu atbilstību iepirkuma nolikumam. Paredzēts, ka būvprojekts tiks izstrādāts 7 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošanas laikā Daugavpils novadā paredzēti atjaunošanas darbi Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas lokos, saglabājot novadam tipisko arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas, kam raksturīgi akmens pamati un kaķētu apaļbaļķu guļbūves baļķu apstrāde. Sādžā paredzēts izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas. Tostarp projekta ietvaros tiks nodrošināta Markovas pilskalna aizsardzība un droša publiskā pieejamība un labiekārtota atpūtas vieta “Latgales sēta”. Projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2022.gada 21. marts. Papildus informācija: Juta Valaine Projekta koordinatore e-pasts: juta.valaine@dnd.lv; tālr. 65476882

Daugavpils novada dome turpina realizēt sadarbības projektus