AIZRITĒJUSI NOMETNE JAUNIEŠIEM “ES – SAVAI DZIMTENEI!” SALIENĀ

Projekta apraksts

No 7. līdz 18. jūlijam pirmo reizi Salienas vidusskolā norisinājās jauniešu dienas nometne “Es – savai dzimtenei!”, kurā piedalījās 18 Salienas un Vecsalienas jaunieši, kam bija iespēja 10 dienas lietderīgi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Divu nedēļu laikā jauniešiem tika organizētas interesantas tikšanas ar dažādiem speciālistiem: zemessargiem, jaunsargiem, ugunsdzēsējiem, medicīnisko darbinieku. Tas ļāva jauniešiem uzzināt arī šo profesiju specifiku, kā arī iegūt jaunas iemaņas un prasmes. Tagad nometnes dalībnieki prot sniegt pirmo palīdzību, ierīkot ugunskura vietu un iekurt to, ātri uzsliet telti, orientēties apkārtnē, izmantojot karti, kompasu un dabas objektus, sasiet stiprus mezglus un šaut mērķī.

Nometnes sākumā jaunieši iepazinās ar iekšējās kārtības noteikumiem, tika sadalīti 3 komandās, kurās izpēlēja saliedēšanās aktivitātes, kā arī savās grupās izdomāja tās nosaukumu, devīzi un uzzīmēja logo.

Tā kā nometnes organizatori sadarbojās ar jaunsargu instruktoru Jāni Mežuli, tad nometnes ietvaros jauniešiem bija iespēja iepazīt un uzzināt vairāk par zemessargiem un jaunsargiem. Tā jaunieši iemācījās sniegt pirmo palīdzību, kā arī salikt un izjaukt šauteni un šaut mērķī. Pirmās nedēļas izskaņā jaunieši devās aizraujošā pārgājienā kopā ar instruktoru, kur mācījās “izdzīvot” mežā: ierīkot telts vietu, iekurināt ugunskuru, siet mezglus, kā arī kā šķērsot upi ar virvēm. Pārgājienā jaunieši arī dziedāja dziesmas, turpat uz ugunskura cepa kartupeļus un saguruši, bet laimīgi devās mājās.

Otrās dienas tematika bija “ūdens,” tāpēc jaunieši veidoja kolāžas, spēlēja viktorīnu par ūdeni, piedalījās “Neptūna svētkos”.

Ar nometnes dalībniekiem tikās arī ugunsdzēsējs, kas stāstīja par savu darbu. Jaunieši trenējās arī uzvilkt ugunsdzēsēja tērpu. Visātrākā bija Lidija Dvorjaņikova, kas ugunsdzēsēju tērpu uzvilka 26 sekundēs. Dalībnieki arī izmēģināja, kā lietot ugunsdzēšamo aparātu.

Otrās nedēļas sākumā jaunieši mācījās orientēties apkārtnē, izmantojot karti. Tika veidoti saules pulksteņi, pētīti augi, kas atradās apkārtnē, kā arī veidoja savu herbāriju. Sadaloties divās komandās, jaunieši izspēlēja spēli “Sagrābšana”. Rīta pusē paši gatavoja tērpus, veidoja karogus, taisīja štābus, bet pēcpusdienā jaunieši devās arī “iekarot” pretinieka štābus un tos iznīcināt.

Nometnes laikā jaunieši devās arī ekskursijā uz Daugavpili, kur uzzināja par pilsētas un cietokšņa vēsturi. Jaunieši apciemoja arī 34. Daugavpils Zemessardzes bataljonu, apskatīja tā teritoriju, par ko bija sajūsmā.

Nometnes noslēgumā tika uzaicināti dalībnieku vecāki, kur viņiem bija iespēja izdzīvot vienu nometnes dienu kopā ar saviem bērniem: piedalīties rīta rosmē, kā arī ģimenes stafetē “Mēs esam supervaroņi!” Tās izskaņā jaunieši saņēma dāvanas, diplomus par panākumiem, kā arī katrs dalībnieks saņēma CD ar nometnes laikā tapušajām fotogrāfijām. Jaunieši arī atzina, ka arī nākamgad labprāt vēlreiz satiktos, lai dotos jaunā piedzīvojumā citas nometnes ietvaros!

Lielu pateicību izsakām nometnes dalībniekiem un viņu vecākiem par sadarbību, kā arī visiem, kas atbalstīja un palīdzēja realizēt mūsu idejas: Daugavpils novada domei, Salienas pagasta pārvaldei, SIA „Dubiki”, instruktoram Jānim Mežulim, ugunsdzēsējam Jurijam Keivišam, ārsta palīdzei Allai Lebedjokai, 34. Daugavpils zemessardzes bataljonam, kā arī Salienas vidusskolas darbiniekiem.

Informācijai:
Nometnes vadītāja
Jeļena Zavadska

NOMETNE „MANAS 5 MAŅAS”