NOMETNE „MANAS 5 MAŅAS”

Projekta apraksts

Višķu pagasta jauniešu biedrība „VJCS” no 7.-11.jūlija Daugavpils novada Višķu pagastā realizēja jauniešu dienas nometni „Manas 5 maņas”. Nometnē piedalījās 14 Višķu pagasta jaunieši vecumā no 13 - 15 gadiem. Tā tika realizēta pateicoties Daugavpils novada brīvā laika organizēšanas projekta konkursa finansējumam.

Nometnes mērķis bija Veicināt jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, organizējot informatīvas un motivējošas aktivitātes, jauniešu nometnes ietvaros, Višķu pagasta jauniešu veselīga dzīvesveida un aktīvas darbības popularizēšanai. Piecu dienu laikā dalībniekiem tika organizētas tikšanās ar speciālistiem veselības jomā, amatu meistaru, ka arī sniegta iespēja labāk iepazīt savu novadu, piedaloties dabas parka „Daugavas loki” izbraucienā ar plostu. Nometnes izvēlētā tematika (5 cilvēka maņas) jauniešiem sniedza zināšanas par pirmo palīdzību, viņi apguva tādas prasmes, kā – veidošana no māla, kā arī teorētiskas zināšanas par cilvēka maņu orgāniem un to pareiza kopšana, darbošanās ar karti un kompasu.

Pirmā nometnes diena tika veltīta tam, lai iepazīstināt nometnes dalībniekus sava starpā, kā arī saliedēt viņus, izmantojot dažādas neformālās izglītības vingrinājumus un spēles. Kā arī jaunieši apguva pirmās palīdzības pamatus, vēlāk iegūtās zināšanas pielietojot teatralizētās situācijas, kopīgi pārrunājot vai izvēlētais risinājums bija pats veiksmīgākais. Otrajā dienā jaunieši radoši darbojās, veidojot kolāžu „Mana dzīves garša”, kā arī muzicējot. Pateicoties vienai no nometnes brīvprātīgajai, Agatei Jermaļonokai, tapa nometnes himna „To zinu tikai es”, kas vēstīja par mīlestību pret Latgali un tās skaisto dabu. Sakarā ar ārkārtas situāciju Dagdas novadā, brauciens uz Dagdas novada JIC tika atcelts, tā vietā jauniešiem notika sporta diena pie Višķu pagasta skatu torņa, bet vēlāk Špoģu vidusskolas skolotājs Jānis Suveizda iepazīstināja nometnes dalībniekus ar orientēšanās principu, kompasu darbību un kartes lasīšanu. Teorētiskās zināšanas uzreiz tika pielietotas praksē un jaunieši komandās devās pa nometņu vadītāju izveidotajām trasēm, meklējot un pildot dažādus uzdevumus visas komandas nonāca pie dārgumu lādes – saldumiem. Ceturtā diena tika aizvadīta diskutējot par uzticību un savstarpējo cieņu ne tikai dzīvē, bet arī internetvidē, kā arī jaunieši izspēlēja spēli „Uzticības taka” un „Skawendžers”, vēlāk Višķu pagasta pludmalē tika veidota „Ģimenes poga”, kas tiks apdedzināta un atdota jauniešiem. Iemēģinot labiekārtoto pludmali, nometnē bieži tika izspēlētas dažādas spēles, tādas kā – volejbols, tautas bumba, kartupelis. Noslēdzošā nometnes diena pagāja Naujenes pagastā, peldējot ar plostu un pusdienojot „Latgales sētā”, noslēgumā visiem nometnes dalībniekiem tika uzdāvināti krekliņi ar nometnes logo.

Nometnes organizatori izsaka pateicību visiem nometnes dalībniekiem un viņu vecākiem, kā arī visiem tiem, kas atbalstīja nometni – Daugavpils novada dome, Višķu pagasta pārvalde, skolotājs Jānis Suveizda, ģimenes ārste Iveta Grotkere, amatnieks Valdis Grebežs un dabas parks „Daugavas loki”.

ŠOVASAR NOVADA JAUNIEŠIEM TIKS RĪKOTAS 3 NOMETNES KONKURSA IETVAROS