Vietējais ģeodēziskais tīkls

Informācija par Augšdaugavas novada teritorijas vietējā ģeodēziskā tīkla punktu izvietojumu, nosaukumu u.c. datiem pieejama Vietējā ģeodēziskā tīkla pārlūkā