Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija

01.02.202. ir stājušies spēkā jauni Augšdaugavas novada pašvaldības domes  09.12.2021. saistošie noteikumi Nr.16 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Augšdaugavas novadā” Saite uz saistošajiem noteikumiem: https://likumi.lv/ta/id/329531

Topogrāfiskie plāni, kas izstrādāti Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, OBLIGĀTI ir jāsaskaņo ar ar uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem.

Informācija par topogrāfiskās informācijas pārbaudēm un reģistrēšanu tiek regulāri apkopota un aktualizēta Uzmērījumu reģistrā

Inženierkomunikāciju turētāju saraksts

Ilūkstes pilsēta:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EcoHeatPro" – siltumtīkli;
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Subates pilsēta:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads;
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Ambeļu pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Ambeļu pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra "Višķi" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Ambeļu ciema teritorijā);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Bebrenes pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Bebrenes un Ilzes ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Biķernieku pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Biķernieku pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Biķernieku un Lipinišķu ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Demenes pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Demenes pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Demenes, Jāņuciema, Zemgales, Kumbuļu un Mežvidu ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Dubnas pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Dubnas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra "Višķi" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Dubnas ciema teritorijā);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Dvietes pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Dvietes ciema teritorijā);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Eglaines pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Eglaines, Baltmuižas un Vitkušku ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Kalkūnes pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Kalkūnes pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Kalkūnu, Randenes, Muitas, Atpūtas, Celtnieka, Daugavas, Varavīksnes, Mičurinieša un Birkineļu dārziņu ciemu teritorijās);
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltcom" – elektronisko sakaru tīkli (Randenes un Kalkūnu ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Kalupes pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Kalupes pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Kalupes ciema teritorijā);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Gaso" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Laucesas pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Laucesas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Laucesas, Lauceses, Peski 1, Peski 2, Dubovkas, Maļutki un Mirnija ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Līksnas pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Līksnas, Ļūbastes 1, Kooperators, Nahodka, Priežu sils, Liepziedi un Latgale ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Gaso" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Maļinovas pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Maļinovas, Pavasaris un Spārīte ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Gaso" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Medumu pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Medumu pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Medumu, Zelta kalna un Ozolaines ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Naujenes pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Naujenes, Lociku un Vecstropu ciemu teritorijās);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltcom" – elektronisko sakaru tīkli (Vecstropu un Lociku ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Nīcgales pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Nīcgales pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Nīcgales ciema teritorijā);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Gaso" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Pilskalnes pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Doļnajas un Pilskalnes ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Prodes pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Salienas pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Salienas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Salienas ciema teritorijā);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Skrudalienas pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Silenes, Šengeidas, Bruņenes un Skrudalienas ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" – elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Sventes pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Sventes pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Sventes, Ezeriņu, Audēju, Elektrona, Pērlītes, Silupes, Meža un Zemgales ciema teritorijā);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Šēderes pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Šēderes, Pašulienes un Raudas ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Tabores pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Tabores pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" –sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Maļutki, Cīrulīši, Cibuļovka, Zaļais sils, Sadnieku un Tabores ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Vaboles pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Vaboles ciema teritorijā);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Gaso" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Vecsalienas pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Salienas pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Červonkas ciema teritorijā);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" - elektrotīkli 110kV un 330kV (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).

Višķu pagasts:

 • Augšdaugavas novada pašvaldības Višķu pagasta pārvalde – pašvaldības komunikācijas;
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", Daugavpils sektors – meliorācijas tīkli;
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" – sakaru kabeļi, sakaru tīkli;
 • Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" – elektrotīkli (zemspriegums 0,4kV, vidējs spriegums 6kV-20kV);
 • Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūra "Višķi" – sadzīves kanalizācija, siltumtīkli, ūdensvads (Višķu, Špoģu un Vīgantu ciemu teritorijās);
 • Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – elektronisko sakaru tīkli (ja plānā ir komunikācija);
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" – gāzes tīkli (ja plānā ir komunikācija).