Zīmējumu konkurss bērniem” Daba mostas”

Kultūra

Konkurss norisinās no 1. – 6. aprīlim.

Pilskalnes pagasta ēkā

01.04.2023

Radošā darbnīca bērniem- Lieldienu dekoru veidošanu