Radošā darbnīca bērniem- Lieldienu dekoru veidošanu

Kultūra

Pilskalnes pagasta ēkā

V. Pokšāne t. 29264801 kultura@pilskalne.lv

14:00

01.04.2023

“Svinot Lieldienas”- rotaļas, olu ripināšana, kopā būšana ar zaķi, un citas aktivitates