Ziemassvētku groziņballe

Kultūra

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

19:00

25.12.2022

Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma Maļinovas pagasta reģistrētajiem bērniem