Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma Maļinovas pagasta reģistrētajiem bērniem

Kultūra

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

12:00

22.12.2022

Nekustamo īpašumu izsoles