Ziemassvētku egles iedegšana

Kultūra

Pie Pilskalnes pagasta pārvaldes

Pagasta pārvalde t. 65462296 parvalde@pilskalne.lv

17:00

12.12.2022

Amatiermākslas kolektīvu koncerts - balle “Veco gadu pavadot”