Amatiermākslas kolektīvu koncerts – balle “Veco gadu pavadot”

Kultūra

Nīcgales tautas nams

A.Stikāne t.29177299 kultura@nicgale.lv

20:00

30.12.2022

Administratīvās komisijas sēde