Zāļu tirgus, ielīgošanas pasākums

Kultūra

Subates Tirgus laukums

G. Okmane t. 27150854 gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

09:00

23.06.2022

Subates vēsturiskās koka arhitektūras saglabātāja Goda zīmes kandidātu konkurss