Subates vēsturiskās koka arhitektūras saglabātāja Goda zīmes kandidātu konkurss

Kultūra

Subates pilsēta

G. Okmane t. 27150854 gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

06.06.2022 - 25.08.2022

Bauskas novada Codes pagasta amatierteātra ”Spēlētprieks” viesizrāde “No saldenās pudeles”