Vingrošanas nodarbības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros

Projekti

Stacijas iela 47a, Daugavpils

J.Valaine

18:30

05.07.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde