Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Konferenču zāle

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00

12.07.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde