Vēstures olimpiāde 9.-12. klase

Izglītība

Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī

D.Ostrovska, V.Anspoka

10:00

09.12.2021

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde