Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde

Pašvaldība

Videokonferences režīmā

A. Kucins

10:00

29.12.2021

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde