Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde

Pašvaldība

Videokonferences režīmā

A. Kucins

10:00

09.12.2021

Ziemassvētku egles iedegšana