Valsts svētku koncerts

Kultūra

18.00-21.00 Tirgus laukumā iedegsies svētku gaismas

Subates Kultūras nams

G. Okmane t. 27150854 gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

14:00

18.11.2022

Patriotu nedēļas ietvaros skolēnu pārgājiens uz 1. pasaules kara vācu blindāžām