Patriotu nedēļas ietvaros skolēnu pārgājiens uz 1. pasaules kara vācu blindāžām

Kultūra

Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”

Pagasta pārvalde t. 65462296 parvalde@pilskalne.lv

10:00

11.11.2022

Ziemassvētku rotājumu darbnīca