“Uz karsta ledus”. Netradicionālās spēles.

Kultūra

Laucesas pagasts, m. Balvas

A.Bruns

23.01.2022

Radošā darbnīca “Adīsim zeķes savādāk”