Radošā darbnīca “Adīsim zeķes savādāk”

Kultūra

Dvietes pagasta bibliotēka

V. Marcinkeviča A.Žuravska

10:30

22.01.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas komisijas sēde