Seminārs vidusskolas skolotājiem, kuri īsteno starpdisciplināro kursu "Projekta darbs"