Seminārs vidusskolas skolotājiem, kuri īsteno starpdisciplināro kursu “Projekta darbs”

Izglītība

Tiešsaistē

T. Lamņova, V. Tolmante

15:00

08.05.2024

Pieredzes pilnveides seminārs izglītības iestāžu pašpārvalžu koordinatoriem un pašpārvalžu dalībniekiem