Tikšanās ar žurnālistiem

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

D. Bitiņš

11:00

06.09.2022

Sanāksme ar Augšdaugavas novada NVO sektoru par pasākumu plānošanu 2023. gadam