Sanāksme ar Augšdaugavas novada NVO sektoru par pasākumu plānošanu 2023. gadam

Kultūra

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa”

I.Uškāne V.Litiņa

15:00

13.09.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde