Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

M.Krievāns

22.12.2021

Tautsaimniecības komitejas sēde