Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

M.Krievāns

02.12.2021

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde