Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

A.Mackevičs

02.12.2021

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde