Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

A.Mackevičs

22.12.2021

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde