Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

J.Belkovskis

22.12.2021

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde