Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

J.Belkovskis

14:00

02.12.2021

Administratīvās komisijas sēde