Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

M. Krievāns

10:30

24.03.2022

Tautsaimniecības komitejas sēde