Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

M. Krievāns

10:30

03.03.2022

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde