Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

M.Krievāns

11:30

03.02.2022

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde